PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forventninger.

Kort informasjon om hva som venter deg som frivillig.


Målet med det frivillige arbeidet er å øke samhandling og kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Det skal være arbeid som er i tillegg til de offentlige tjenestene.

Som frivillig bestemmer du selv hvor omfattende ditt engasjement skal være i forhold til tid og oppgaver. Arbeidsoppgavene og tidspunkt for arbeidet er det som til en hver tid er avtalt av deg som frivillig, Frivilligsentralen og / eller brukeren av tjenesten.

De frivillige tjenestene er gratis for bruker. Som frivillig får du ikke betaling, men du møter hyggelige mennesker, får smil og glede til takk.

Du skal ikke ha utgifter som frivillig. Reelle utgifter som bussbillett/ bensinpenger dekkes av den som mottar din frivillige innsats. Du skal ikke låne penger til, eller av bruker, eller gi råd i økonomiske forhold.

Husk taushetsplikten din om opplysninger av privat art, også etter at du har sluttet som frivillig.

Alle frivillige noterer timer så vi kan lage en oversikt etter årets slutt. Hvert år har vi samlinger for de frivillige som du vil få invitasjon til.

Vi ønsker at du raskt tar kontakt med Frivilligsentralen om det skulle oppstå problem i ditt frivillige arbeid. Er det noe du ikke er fornøyd med, så kom direkte hit. Er du fornøyd, si det til andre, så vil kanskje flere melde seg som frivillige.

 

Bli frivillig.