PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillighetens Hus, Gulhuset

Strinda frivilligsentral har flyttet kontor til Gulhuset, Frivillighetens hus på Strinda. Ønsker for frivillighetens hus er at dette skal være et hus med mye frivillighet. Lag og organisasjoner kan ha møter og aktiviteter her mot at de bidrar til økt aktivitet spesielt rettet mot barn. Det går også an å leie lokaler til møter, billig leie for lag og organisasjoner.

I tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet til frivilligsentralen står det:

Formål for sentralen:

Er å legge til rette for økt deltakelse, lokalt engasjement og å skape gode vilkår for frivillig innsats lokalt. Frivilligsentralene skal være lokalt forankrede møteplasser, som er åpne og inkluderende for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralene skal initiere, mobiliser og samordne frivillig aktivitet på lokalt plan. Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger med vekt på samarbeid med frivillige, lag/foreninger og det offentlige.

Dette er i tråd med hvordan vi ønsker at Frivillighetens hus, Gulhuset skal fungere. Vi leier ut til enkeltpersoner, lag og organisasjoner som ønsker å ha aktiviteter i tråd med frivilligsentralens formål. Gulhuset leies ikke ut til private arrangement som bursdager, konfirmasjon etc.

Forespørsler angående Gulhuset gjøres til:

Anne Karin på tlf 480 49 452

Eller på e-post