PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lag og organisasjoner

Kartlegging

 Vi er i gang med en kartlegging av hvilke lag og organisasjoner som finnes i Strinda og eller dekker dette område. Arbeidet ledes av Strinda frivilligsentral, i samarbeid med Kulturenheten i Trondheim kommune. Målet med kartleggingen er å få en oversikt over hva som finnes i området, for å legge til rette for bedre samhandling, og bedre informasjon til innbyggerne i bydelen om de ulike tilbudene som drives på frivillig basis.

 

Resultatet av kartleggingen skal bli en brosjyre med kortfattet informasjon om lag og organisasjoner i bydelen, og en nettside/database med videre henvisning til de ulike organisasjonenes egne sider. I brosjyren vil vi henvise til en nettadresse for mer informasjon, eller et telefonnummer. For de som ikke ønsker å oppgi telefonnummer i en brosjyre kan vi henvise til frivilligsentralen som kan videreformidle kontakt.

 

I den forbindelse henvender vi oss til dere.

Vi håper det er interessant for dere å gjøre tilbudet kjent gjennom en slik brosjyre/database, og vi ønsker da følgende informasjon fra dere:

Navn på organisasjon:

Hvilken type organisasjon er dere?

Hvilke(n) aldersgruppe(r) henvender dere dere til?

Hvilke aktiviteter har dere?

Adresse nettside:

Kontaktperson (navn/tlf/e-post):

Vil organisasjonen få ny kontaktperson med det første?

Postadresse:

Besøksadresse:

Annet:

 

Vi håper på snarlig svar, og at dere gjennom dette vil bidra til å gjøre de ulike tilbudene i bydelen bedre kjent!

Send en e-post post@strinda.frivilligsentral.no