PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ønskes utført

Frivillig på World Cup i Granåsen 4-8. mars

Den 6-7 mars arrangeres World Cup i Hopp og Kombinert i Trondheim.

Undertegnede er leder for Akkreditert Transport, transport for utøvere og støtteapparat.

Kan dere høre med deres nettverk om noen kan tenke seg å bidra som frivillig som sjåfør under arrangementet?

Vi trenger fortsatt noen flere frivillige sjåfører fra 4-8 mars 2014.

Se mer info i vedlegget.


Kan du tenke deg å være frivillig på ett fargerikt arrangement?

Da er Barnas Verdensdager perfekt.

Mer informasjon om Barnas verdensdager plakat frivillige.pdf
Meld deg som frivillig til:   Strinda frivilligsentral  

De som melder seg får nærmere beskjed om oppmøte og hvem de skal henvende seg til.


Åpen gård

Vi ønsker frivillige som er glad i dyr eller kan tenke seg å være med i kaffeen.

Snømåking

Kan du tenke deg å hjelpe til med snømåking? Det er mange eldre og syke i området til Strinda frivilligsentral, som trenger hjelp til dette. Fin form for trim er det også.

Leksehjelpere

Vi ønsker flere leksehjelpere. Vi trenger leksehjelpere som kan dra hjem til barn som trenger litt ekstra oppfølging/ veiledning til skolearbeid. Det er også behov for flere leksehjelpere på Strindheim skole`s leksekafe for 6. trinn.

Turvenn

Bli en turvenn.
Våren er her og vi har i den senre tid fått mange ønsker om turvenner. Er du glad i å gå tur, da har du muligheten til å glede noen andre samtidig som du kan gjøre det du synes er hyggelig.

Besøkstjeneste helse- og velferdssenter.

Kan du tenke deg å bruke litt av din tid sammen med noen som ønsker seg en besøksvenn?

Frivillige på arrangement av ulik art.

Vi formidler frivillige til ulike arrangementer (små eller store) til samarbeidspartnere.

Besøksvenn

Vi har i høst fått inn mange ønsker om besøksvenner/ hjelp til handling.

Har du lyst til å være frivillig boligkontakt for ungdom eller yngre voksne?

En frivillig boligkontakt vil kunne være et viktig supplement til de kommunale tjenestene gjennom konkrete oppgaver som kan variere fra bruker til bruker:

  • Delta på visninger
  • Praktisk hjelp som snømåking eller plenklipping
  • Følge til offentlige kontorer
  • Hjelp til å søke på internett
  • Hjelp til å fylle ut skjema
  • Informasjon om ventilasjon, oppvarming, og lufting
  • Hjelp til å forstå informasjon om plikter ved et boforhold f.eks deltagelse i dugnader, trappevask, rutiner ved sortering av søppel
  • Sosialt samvær, følge til butikk, kino, idrettsaktiviteter, festivaler etc,
  • Være med på beboermøter  
  • Gi tips og råd om møblering, etc.


En frivillig boligkontakt vil kunne være en aktiv bidragsyter i økning av livskvalitet for den som mottar din frivillige tjeneste.