PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Strinda frivilligsentral

Formål/ visjon

Strinda Frivilligsentral sin visjon er å være et møtested som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Vi skal bidra til en bedre hverdag og styrke samholdet i nærmiljøet ved å legge til rette for frivillig innsats.Strinda frivilligsentral skal være en bidragsyter til å utfylle det offentlige tjenestetilbudet og sørge for at frivillig innsats blir et supplement til offentlige tjenester.


For mer informasjon om frivilligsentralen trykk her
infofolder s1og4ny.pdf
infofolder.side2og3.pdf