JuleVoll

JuleVoll tilbyr forestillinger for barnehager og skoler på hverdagene og familieforestillinger i helgene i tillegg til noen ettermiddager. Vi har også noen få lukkede forestillinger for foreninger og bedrifter. Dette er et samarbeid mellom Trondheim kommune, kulturenheten, Voll gård og Strinda frivilligsentral.

Du finner mer informasjon om Julevoll her.

2023 © Strinda frivilligsentralen