Torsdag 6 Juni
kl. 16:30 - 18:00 Snakke norsk kveld Gulhuset, Strinda frivilligsentral
Mat fra matsentralen. Vi lager mat sammen og spiser som avslutning.

På snakke norsk kvelder møtes vi og snakker norsk om forskjellige temaer. Du kan også være med på fortsatt spisbart samtidig, dette er også en arena for å trene på norsk.

2019 © Strinda frivilligsentralen