Torsdag 3 Februar
Kl. 18:00 - 20:30, Strinda frivilligsentral Strinda ung
Nytt tilbud for deg mellom 13-16 år som vil bruke din fritid aktivt og kreativt.

INGEN PÅMELDING BARE KOM

Velkommen skal du være!

Strinda ung ønsker i samarbeid med deltakerne på aktiviteten å lage en fritidsarena som har fokus på sosialt vennskap, læring og mestring. Dette skal være en arene hvor vi sammen kan være kreative. 

Dette vil være et tilbud til de som er mellom 13-16 år som ønsker å drive aktivt med en hobby eller ønsker å ha hjelp til å finne en aktivitet som passer. Her vil ungdom få mulighet til å være med  å forme sitt eget tilbud. Fra høsten 2022 vil vi ha faste måltid alle våre torsdager som ungdommen får bli med å lage.

Ikke alle passer inn i de tradisjonelle fritidsaktivitetene . Derfor er det viktig at alle ungdom har en plass hvor de kan føle seg trygge og vedkommende. 

Vi vil også være behjelpelig med å få ungdom ut i en selvvalgt fritidsaktivitet som lagidrett osv.om dette er et ønskelig. Dette kan du lese mer om på våre nettsider under "Aktiv sammen" eller se https://aktivesammen.no/

Påmelding er stengt
2022 © Strinda frivilligsentralen