Torsdag 9 Juni
Kl. 11:00 - 20:30 Trondheim ønsker Sykkelturen Nordkapp - Arendal velkommen 9. juni.
2022 er Frivillighetens år. Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! Vi håper du blir med oss på hele eller deler av etappen.

2022 er Frivillighetens år. Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka, fra 21. mai til 15. august 2022. Dag-Otto Lauritzen er en av våre stolte ambassadører.

Sykkelturen består av 6 rickshaws (sykkeldrosjer). 

Sykkeletapper i Trondheim 9. juni:

12:00 - "Pølsefest" på Presthus frivilligsentral (samarbeid Presthus, Jekken og Strinda frivilligsentraler)

15:00-  avreise Presthus frivilligsentral, slå gjerne følge med oss på turen til byen.

15:00 - starter også en gruppe fra Strinda frivilligsentral vi Zion HVF der vi får følge av 2 rickshaws med beboere fra Zion HVF. Sammen sykler vi ned til Trondheim Torg.

16:00 - ankomst Trondheim Torg  

19:00 - 19:30 Trondheim Torg - Ilaparken 

Arrangement:

14:00-19:00 Arrangement på Trondheim Torg " Fæst i  by`n"

19:00 - 20:30 Fest i Ilaparken for små og store

2022 © Strinda frivilligsentralen