Festforestilling for frivillige 5. desember 2018

Festforestilling for frivillige er Trondheim kommunes gave til frivilligheten i byen.

Festforestillingen gjenomføres hvert år på FNs internasjonale dag for frivillighet 5. desember. Forestillingen er kl. 19.00 i Ilen kirke.

På festforestillingen deles Trondheim kommunes frivillighetspris ut.

Billetter til årets festforestilling for frivillige ved Strinda frivilligsentral kan hentes på Strinda frivilligsentral.

Begrenset antall billetter, for reservering av billett send e-post til: post@strinda.frivilligsentral.no


2021 © Strinda frivilligsentralen