Aktive sammen

Aktive sammen er et pilotprosjekt rettet mot ungdom i alderen 13 år og oppover.

Aldersgruppe: For alle

Prosjektet ved Strinda frivilligsentral har som mål:

Rekruttere 10-15 ungdommer alder 13-16 år ut i en selvvalgt fritidsaktivitet, med støtte av frivillige resurser, samarbeid med lag/ organisasjoner

Frivilligsentral skal som pilot i prosjektet sette ned en arbeidsgruppe.

Prosjektet skal gi innsikt i en metode som bidrar til at lokalsamfunnet sammen løser barrierene for å oppfylle Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn/ungdom, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

VI TRENGER UNGDOM FRA 13-16 ÅR SOM VIL BLI MED I DETTE PROSJEKTET. 

MELD DEG SÅ HJELPER VI DEG VIDERE!

2022 © Strinda frivilligsentralen