Besøksvert helse og velferdssenter

Vil du bidra til å gjøre hverdagen mer meningsfull og givende for beboere på helse og velferdssenter?

Kan du tenke deg å bidra som frivillig på et helse og velferdssenter?

Hjelpe til på arrangement, lese for beboerne, lage sosiale arenaer med brettspill, vaffelstund eller andre ting, så er du hjertelig velkommen til å melde deg som frivillig. I bunn og grunn handler det om livsglede for alle.

Oversikt over helse og velferdssentre i Strinda distrikt: 

  • Moholt helse og velferdssenter
  • Valentinlyst helse og velferdssenter
  • Zion helse og velferdssenter
  • Persaunet helse og velferdssenter
  • Dragvoll helse og velferdssenter


2024 © Strinda frivilligsentralen