Hjemkjøring av varer Coop Mega Valentinlyst

En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er å sørge for at alle får tilgang på de varene de trenger (butikksjef Coop Maega Valentinlyst).

Coop Maega Valentinlyst ønsker i samarbeid med Strinda frivilligsentral å hjelpe deg som sitter i karantene, eller av helsemessige årsaker ikke kan gå i butikken selv.

Send din bestilling på epost til coop.mega.valentinlyst@coopmidtnorge.no så leverer Frivilligsentralen varene hjem til deg. Utkjøring fra butikk tirsdag og fredag. Spesifiser bestillinga så godt som mulig, f.eks 1 liter Tine Lettmelk istedenfor 1 liter melk.

Bestiller må oppgi navn, telefonnummer og faktura/leveringsadresse.

Varene faktureres med 10 dagers betalingsfrist, uten prispåslag. Bestiller må være samme som fakturamottaker

Vi kan ikke tilby aldersbelagte varer til hjemkjøring (tobakk, alkohol, medisiner etc.), og salget er unntatt kjøpeutbytte.
Dette er et nærtilbud for deg som bor på Valentinlyst/Strinda.

2023 © Strinda frivilligsentralen