Vaksinasjonservice Trondheim

Her vil det komme muligheter for å melde seg som frivillig i løpet av uke 5. I forbindelse med vaksinering mot Covid-19, trenger Trondheim frivillige til å bistå inne i vaksinasjonslokalene. Vaksinasjonssted er i de gamle postterminalen på Sluppen, eksamenslokaler for NTNU, Sluppenveien 14. Oppgavene vil være innen støtte, veiledning og veivisning.

Oppgaver som skal ivaretas er, måle temp, sikrer spriting og munnbind, vakter ved utgang og streifvakter, omsorg og støtter ved behov. 

Opplæring vil bli gitt til alle frivillige før vakta begynner. Det vil også bli sendt ut instruks angående smittevern til alle frivillige. Smittevernregler må overholdes av alle.

I oppstarten vil vaksinasjonslokale være åpent fra 08:00-15:30, vi deler vaktene i to 07:30- 12:00 og 11:30 - 15:30.

 Gode norskkunnskap kreves.

Frivillige oppgaver er innendørs, kanskje med unntak av en vakt ute.

2021 © Strinda frivilligsentralen