Voksne skaper trivsel

samfunnsengasjerte voksne med ledig tid på dagen, er med å øke tilstedeværelsen av voksne i langfriminuttet og som kan hjelpe de minste i garderoben.

Aldersgruppe: 7 til 17 år

Åsvang skole og Strinda frivilligsentral ønsker å få til et samarbeidsprosjekt der samfunnsengasjerte voksne med ledig tid på dagen, er med å øke tilstedeværelsen av voksne i langfriminuttet og som kan hjelpe de minste i garderoben.

Vi ønsker å styrke arbeidet for å trygge barn og unges hverdag ved at skolen får "besøk" av frivillige voksne som kommer til Åsvang skole mellom kl. 11.00-12.30 hver dag.

Det er dessverre noen barn og unge som kan oppleve friminuttet som utrygt, og vi vet at det er et sårbart område for utestenging.

 Det har vært snakket mye om hva skole, elever og foreldre kan gjøre. I den sammenheng mener vi at samfunnsengasjerte voksne kan være et godt bidrag.

Ved å øke tilstedeværelsen av voksne i friminutter og i garderoben, så styrker det ivaretakelsen av å ha enda flere voksne tilstede og vi har flere øyne til å ha et våkent øye for hva som foregår.

De frivillige voksne har ingen formell rolle i forhold til elevene, og det er et frivillighetsprosjekt. Dette går heller ikke på bekostning av voksentettheten av ansatte på Åsvang skole. De frivillige har godkjent politiattest, skrevet under taushetsplikt, og fått skolering i “voksenrollen” ovenfor barn.

De vil være synlig med vester, men skal støtte seg på de ansatte ved behov. De skal også orientere de ansatte om uheldige hendelser som de observerer.   

Vi ønsker at voksne personer i lokalmiljøene bidrar noen timer per måned som "Voksne skaper trivsel".

Kjenner du/dere et voksent menneske som kan tenke seg å engasjere seg?

Be dem ta kontakt med Strinda frivilligsentral for prosjektet:

Det blir holdt et informasjonsmøte på Åsvang skole torsdag 1.februar 2018 kl 10.00. Da vil vi beskrive prosjektet nærmere, orientere om hva som blir de voksnes rolle, høre hvilke dager som passer for den enkelte og ta opp spørsmål som de fremmøtte ønsker å få svar på.

Det blir oppstart av prosjektet på Åsvang skole mandag 12 februar. Vi gleder oss til å høre fra dere!

Mvh

Anne Karin V. Nilsen, daglig leder ved Strinda frivilligsentral

tlf: 480 49 452, e-post: post@strinda.frivilligsentral.no

 

Eystein Angen, rektor ved Åsvang skole

tlf: 988 05 518, e-post: eystein.angen@ou.trondheim.kommune.no

2023 © Strinda frivilligsentralen