Om Strinda frivilligsentral

Informasjon

Formål/ visjon

Strinda Frivilligsentral sin visjon er å være et møtested som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Vi skal bidra til en bedre hverdag og styrke samholdet i nærmiljøet ved å legge til rette for frivillig innsats.

Strinda Frivilligsentral skal utfylle det offentlige tjenestetilbudet og sørge for at frivillig innsats blir et supplement til offentlige tjenester.

 

Styret 2018:

Ann Dahlqvist         repr. de frivillige (styrets leder)

Ian Tronsgård        Stiftelsen Voll gård

Mette Jensen         Trondheim kommune

Pål Morten Berg      Norsk folkehjelp

Bjørn Lien                 frivillig

Strinda frivilligsentral – et møtested som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet

Samarbeidsavtale Trondheim kommune

2020 © Strinda frivilligsentralen