Strinda frivilligsentral

Strinda frivilligsentral, en aktiv møteplass

Formål/ visjon

Strinda Frivilligsentral sin visjon er å være et møtested som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Vi skal bidra til en bedre hverdag og styrke samholdet i nærmiljøet ved å legge til rette for frivillig innsats. Strinda frivilligsentral skal være en bidragsyter til å utfylle det offentlige tjenestetilbudet og sørge for at frivillig innsats blir et supplement til offentlige tjenester. 

Samarbeidsavtale med Trondheim kommune Avtale TK_Trondheims fs 2024_2027

For mer informasjon om frivilligsentralen trykk her

Brosjyre s 1.

Brosjyre s 2.

2024 © Strinda frivilligsentralen