Strinda frivilligsentral

Strinda frivilligsentral, en aktiv møteplass

Formål/ visjon

Strinda Frivilligsentral sin visjon er å være et møtested som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Vi skal bidra til en bedre hverdag og styrke samholdet i nærmiljøet ved å legge til rette for frivillig innsats.Strinda frivilligsentral skal være en bidragsyter til å utfylle det offentlige tjenestetilbudet og sørge for at frivillig innsats blir et supplement til offentlige tjenester.


For mer informasjon om frivilligsentralen trykk her
infofolder s1og4ny.pdf
infofolder.side2og3.pdf
2020 © Strinda frivilligsentralen