Utlånssentralen

Gratis utlån av langrenn ski, - sko og -staver, skøyter.

Tilgjengelig utstyr, listen er alltid oppdatert: Liste

Fra og med 2. mai vil utlånssentralen være åpen på torsdager 12:00-18:00

 TELEFON NR: 480 49 452

du finner oss på Voll gård Gamle Jonsvannsvei 1

Utlånssentralen har langrenn ski, - sko og -staver, skøyter og noe annet friluftsutstyr til gratis utlån. Vi har også en bilstol (15-36 kg) til utleie kr: 50,- pr døgn.
Vi låner ut utstyr for en uke om gangen, hvor den som låner utstyr fyller ut "utlånsskjema". 


Utlånssentralen støttes økonomisk av Trondheim kommune

Vårt utstyr er kjøpt hos Intersport City Syd

Finner du ikke det utstyret du ønsker å låne, så kanskje de har hos utstyrssentralen på Kolstad fotball

Betingelser ved utlån:

Utlånssentralen står ikke ansvarlig for hvordan du bruker utstyret. All bruk av utstyr skjer på eget ansvar. Den som låner utstyret må dekke kostnadene ved reparasjon eller innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret blir ødelagt. (Dette gjelder ikke normal slitasje.)

Utstyret skal leveres tilbake i samme stand som ved utlån. Avvik skal rapporteres til leder utlånssentralen.

Alt utstyr skal være tørt og rent når det leveres tilbake.

For sen innlevering belastes med 50,- pr dag.

Har du brukt utstyr liggende som barna har vokst ut av, så tar vi gjerne imot dette.

Åpen hall

Kommunen har dette tilbudet i to haller:
Blussuvollhallen: Lørdager 10-13 og søndag 9-11  &  Ranheimshallen: Søndag 9-12 og 14.30-17

Dette tilbudet er det IKKE mulig å booke tid til, da det skal være tilgjengelig for ALLE. Hvem som helst kan møte opp og bruke hallen til det man vil. Trondheim kommune ønsker at åpen hall skal tilrettelegge for uorganisert aktivitet og være et godt tilbud spesielt for barn/barnefamilier. Det er likevel åpent for alle. Freidig IL


2019 © Strinda frivilligsentralen